IL METODO FRANCIACORTA

AFFINAMENTO*

MINIMO 18 MESI

Franciacorta

MINIMO 24 MESI

Franciacorta Rosé,
Franciacorta Satèn

MINIMO 30 MESI

Franciacorta millesimato,
Rosé millesimato,
Satèn millesimanto

MINIMO 60 MESI

Franciacorta riserva,
Rosé riserva,
Satèn riserva

I 10 PASSI DEL METODO FRANCIACORTA BERLUCCHI